Autor: bhcrow

Ravne AA

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Ravne AA Projekat: Ravne AA Lokacija: Visoko, BiH Program: stambeno-poslovna zgrada Godina: 2020 Status: izgrađeno Klijent: privatni Veličina: M 500 m2 Povećani turistički interes za grad Visoko doveo je do pojave niza objekata za iznajmljivanje. Jedan od njih je zgrada za odmor Ravne AA, koja se nalazi u neposrednoj [...]
Read More

Kuća N

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Kuća N Projekat: Kuća N Lokacija: Visoko, BiH Program: stambeni objekat Godina: 2020 Status: realizacija Klijent: privatni Veličina: M 600 m2 Kuća N , nalazi se u visočkom naselju Hadžijna voda. Svojom  veličinom i odnosom prema ulici, na prvi pogled ne čita se kompletan program kuće. Bijeli  konzolni volume [...]
Read More

Buba E-A

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Buba E-A Projekat: Buba E-A Lokacija: Rajlovac, Sarajevo Program: Administrativni uredi Godina: 2020 Status: Izgrađeno Klijent: Euro-Asfalt doo, Sarajevo Izgrađena površina: 320 m2 Projekt nadogradnje administrativnog sjedišta fimre Euro-Asfalt Sarajevo bio je uvjetovan nizom različitih faktora. Bilo je potrebno zadržati postojeće objekte i izbjeći prekid postojećih radnih aktivnosti u [...]
Read More

Obdanište Prijeko

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Obdanište Prijeko Projekat: Obdanište Prijeko Lokacija: Visoko, BiH Program: dječije obdanište Godina: 2016 Status: u izgradnji Klijent: privatni Veličina: M 1600 m2 Dječije obdanište nalazi se u visočkom Neselju Prijeko. Obdanište je kapaciteta 200 djece, jaslićke i vrtićke dobne skupine. Objekat je sastavljen iz više  segmenata sa jednovodnim krovom, [...]
Read More

Zgrada Prijeko

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Zgrada Prijeko Projekat: Zgrada Prijeko Lokacija: Visoko, BiH Program: stambeno-poslovna zgrada Godina: 2017 Status: projekat Klijent: privatni Veličina: M 2800 m2 Stambeno-poslovna zgrada nalazi se u naselju Prijeko, Visoko. Zgrada je orjentirana prema visočkoj kotlini i sastavljena iz tri volumena, od kojih su dva stembena i jedan poslovni sa [...]
Read More

Kuća za odmor Bijelo polje

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Kuća za odmor Bijelo polje Projekat: Kuća za odmor Bijelo polje Lokacija: Bijelo polje, Kakanj Program: Kuća za odmor Godina: 2019 Status: izgrađen Klijent: privatni Veličina: 200 m2 Na izuzetnoj lokaciji, sa koje je sa jedne strane moguće vidjeti vrhove planine Bjelašnice, a na drugoj vrhove Vlašića i zvonik [...]
Read More

Bijela džamija-sanacija

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Bijela džamija-sanacija Projekat: Šerafudin Bijela džamija - sanacija i adaptacija dijela objekta Lokacija: Visoko Program: sakralni objekat Godina: 2017 Status: izgrađen Klijent: MIZ Visoko Šerafudin Bijela džamija u Visokom predstavlja jedan od najznačajnih objekata moderne arhitekture u Bosni i Hercegovini. Bijela džamija je projekat arhitekte Zlatka Ugljena iz 1969. [...]
Read More

Proizvodna hala Provis

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Proizvodna hala Provis Projekat: Proizvodna hala Provis graphic Lokacija: Visoko, BiH Program: proizvodni objekat Godina: 2014 Status: izgrađeno Klijent: Provis graphic Veličina: S 800 m2 Proizvodni objekat investitora Provis graphic nalazi se u naselju Čekrekćije, Visoko. Hala je projektovana kao monuvolumen, tlocrtnih dimenzija 16.00 x 24.00m. Krovne plohe dvovodnog [...]
Read More

Mrvica

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Mrvica Projekat: Mrvica - promotivni štand Lokacija: IBA MInhen Program: promotivni štand Godina: 2018 Status: završeno Klijent: Mrvica, Sarajevo Veličina: 17 m2 Promotivni štand Mrvica dizajniran za jedan od najvećih svjetskih sajamova, pekarske i slastičarske industrije IBA u Minhenu. Centralnim djelom štanda dominira zid napravljen od 3441 macarons, sa [...]
Read More

Kuća za odmor

en bh PROJEKTI O NAMA KONTAKT Kuća za odmor Projekat: Kuća za odmor Lokacija: Visoko, BiH Program: stambeni objekat Godina: 2010 Status: projekat Klijent: privatni Veličina:S 420 m2 Kuća za odmor se  sastoji od niza zasebih jedinica ( međusobno  spojenih ) a  između kojih su unutrašnja dvorišta. Razuđena forma objekta omogućava veću interakciju unutrašnjih i [...]
Read More