Buba E-A

  • Projekat: Buba E-A
  • Lokacija: Rajlovac, Sarajevo
  • Program: Administrativni uredi
  • Godina: 2020
  • Status: Izgrađeno
  • Klijent: Euro-Asfalt doo, Sarajevo
  • Izgrađena površina: 320 m2

Projekt nadogradnje administrativnog sjedišta fimre Euro-Asfalt Sarajevo bio je uvjetovan nizom različitih faktora.

Bilo je potrebno zadržati postojeće objekte i izbjeći prekid postojećih radnih aktivnosti u njima. Nadalje, nosivi elementi nadograđenog dijela morali su biti projektirani kao zasebna konstrukcija iznad postojećih objekata.

Uslovi izvođenja kao i zahtjevi investitora rezultirali su objektom specifičnog konstruktivnog rješenja.

Primarni elementi konstrukcije su linijske čelične rešetke (ukupnog raspona 27,00 m) oslonjene na dva armiranobetonska nosača, a konzolni prepusti su s obje strane 4 m.