Galerija “Fra LJUBO HRGIĆ”

  • Projekat: Galerija “Fra Ljube Hrgić”
  • Lokacija: Zenica, BiH
  • Program: Umjetnička galerija
  • Godina: 2021
  • Status: izgrađeno
  • Klijent: privatni
  • Veličina: M 60 m2

Galerija “Fra Ljube Hrgić” nalazi se u sklopu franjevačkog kompleksa sv. Ilije u Zenici.

Dvorana je u najstarijemdijelu ovoga kompleksa izgrađenog prije 125 godina. Izgradnja

redovničke kuće na Bilinom polju povjerana je arhitektiJosipu Vancašu. Kompleksa

je po mnogo ćemu interesantan a između ostalih pojedinosti u franjevačkoj kući par godina

je živio I pisao Ivo Andrić.

 

Kompleks je od 2007. zajedno sa crkvom proglašena nacionalnim spomenikom BiH, a 2020 godinepokrenuta je inicijativa da se prostoru napravi galerija, kao primarno mjesto okupljanja i edukacije. Kroz jednostavan pristup uklanjanjem nepotrebnih elemenata od postojeće učionice napravljena je izožbena dvorana sa predsprostorom. Pod ulaznog hola I galerije ofarban je epoksidnim bojama čime se je prostor galerije suptilno izdvojio.

U ulaznom holu nalazi se bista Ive Andrića i reljef Fra Ljube Hrgovića, oba djela kipara Mile

Blaževića.

Projekat se je realizovao u tri godine, gdje se je izvodio dio po dio enterijera I mobilijara : klečala,šteke, kase, postamenata I same galerije, dopuštajući sporost u pristupu Iostavljajući mogućnost za promišljanje I promjenu.