KTK

  • Projekat: Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje kompleksa KTK
  • Lokacija: Visoko, BiH
  • Program: Stambeno-poslovno naselje
  • Godina: 2021
  • Status: projekat
  • Klijent: privatni
  • Veličina: XL 23 000 m2

Na ušću rijeka Bosne i Fojnice, nalazi se stambeno-poslovni kompleks KTK. Pozicioniran u centralnoj gradskoj zoni, na prostoru nekadašnje tvornice kožnih proizvoda KTK.

Društveni i historijski kontekst, te prirodne prostorne karakteristike su osnovni projektantski inputi.

Projektovani objekti prate prirodne granice parcele I prilogođavaju se terenu, formirajući  dvije prostorne cjeline unutar kopleksa.

Flow označava  protok, tok, redoslijed događaja i stanje. Koncept se bazira na prilagođavanju rješenja obala rijeka i njihovom protoku.Forme objekata prate obale, a projektovani mostovi povezuju obale omogućavajući nesmetan tok pješaćkih I biciklističkih staza. Forme objekata, šetnica,urbanog mobilijara I hortikulturalnog rješenja baziraju  se na osnovnom konceptu  rješenja.

Kompleks KTK se sastoji od više stambeno-poslovnih jedinica organiziranih oko dva trga. Centralna i akcentna tačka prostora je dimnjak stare tvornice,a omogućene su vizure iz gradske jegre prema kompleksu. Stambeno-poslovni kompleks je projektovan kao pješački prostor, a stacionarni saobraćaj je u planiran u podzemnim etažama.

Kompleks KTK smješten u samom srcu grada ima priliku da postane savremeni centar Visokog, mjesto okupljanja građana  I novi simbol Visokog.