KTK

  • Projekat: Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje kompleksa KTK
  • Lokacija: Visoko, BiH
  • Program: Stambeno-poslovno naselje
  • Godina: 2017
  • Status: projekat
  • Klijent: privatni
  • Veličina: XL 23 000 m2

Na ušću rijeka Bosne i Fojnice, nalazi se stambeno-poslovni kompleks KTK. Pozicioniran u centralnoj gradskoj zoni, na prostoru nekadašnje tvornice kožnih proizvoda KTK.
Društveni i historijski kontekst, te prirodne prostorne karakteristike su osnovni projektantski inputi.
Kompleks KTK se sastoji od više stambeno-poslovnih jedinica organiziranih oko tri trga. Centralna i akcentna tačka prostora je dimnjak stare tvornice,a omogućene su vizure iz gradske jegre prema kompleksu. Stambeno-poslovni kompleks je projektovan kao pješački prostor, a stacionarni saobraćaj je u planiran u podzemnim etažama.
Osim starog tvorničkog dimnjaka zadržavaju se i dva manja objekta (prvobitno upravne zgrade), koje su predviđene da služe kao muzej kožarstva i trgovačke radnje.