Kuća L1

  • Projekat: Kuća L1
  • Lokacija: Visoko,BiH
  • Program: stambeni-objekat
  • Godina: 2015
  • Status: projekat
  • Klijent: privatni
  • Veličina: S 350 m2

Kuća L1 se nalazi u sklopu stambenog naselja u okolini Visokog. Konfiguracija terena, susjedni objekti  i vizure, uvjetovale su dispozicionu organizaciju kuće. U ulaznom dijelu prema saobraćajnici, formirane su ekonomske i sanitarne prostorije, dok sve sobe i dnevni boravak imaju dobre vizure sa vanjskim terasama. Između bočnih strana objekta su prostori za parkiranje.