Kuća S4

  • Projekat: Kuća S4
  • Lokacija: Ilijaš, BiH
  • Program: stambeni-objekat
  • Godina: 2016
  • Status: projekat
  • Klijent: privatni
  • Veličina: M 300 m2

Kuća S4 je projektovana kao kuća za odmor, na padinama brda iznad Ilijaša.
Centralni prostor objekta je dnevni boravak, koji se proteže u dva nivoa sa kamin salom. Tlocrtnom gradacijom objekta u tri segmenta, postiže se dinamičnost forme i krovne plohe.
Materijalizacija objekta je odgovor na kontekst, a drvena obloga je primarna.