Kulturno-edukacioni centar

  • Projekat: Kulturno-edukacioni centar
  • Lokacija: Vogošća, BiH
  • Program: objekat kulture
  • Godina: 2016
  • Status: projekat
  • Klijent: privatni
  • Veličina: M 800 m2

Kulturno-edukacioni centar nalazi se u Vogošći. Karakterističan oblik parcele, blizina susjednih objekata kao i zahtjevani program uvjetovali su formu objekta. Objekat je iznad prizemlja podijeljen u dva segmenta, koji su spojeni sa komunikacionim jezgrom. Između segmenta je procjep i unutrašnji vrt, a različiti nivoi su povezani vanjskim požarnim stepenicama.