Obdanište Prijeko

  • Projekat: Obdanište Prijeko
  • Lokacija: Visoko, BiH
  • Program: dječije obdanište
  • Godina: 2016
  • Status: u izgradnji
  • Klijent: privatni
  • Veličina: M 1600 m2

Dječije obdanište nalazi se u visočkom Neselju Prijeko. Obdanište je kapaciteta 200 djece, jaslićke i vrtićke dobne skupine.
Objekat je sastavljen iz više  segmenata sa jednovodnim krovom, svaki segment predstavlja zasebnu funkciju unutar objekta.
Sa prednje i bočne strane objekta nalazi se vanjsko dječije igralište, dok je sa zadnje strane ulaz u objekat, ekonomski blok i parking.