Objekat 28

  • Projekat: Kuća Mili
  • Lokacija: Sarajevo, BiH
  • Program: Administrativno-edukativni objekat
  • Godina: 2022
  • Status: Idejni projekat
  • Klijent: Univerzitet Sarajevo
  • Veličina: M 2800 m2

Objekat br.28 je stara kotlovnica izgrađena za potrebe bivše Kasarne Maršala Tita u Sarajevu. Objekat je dimenzija 16x32m i spratnosti “P+3”. Podijeljen je u dvije cjeline,  administrativni I kotlovski dio. U novom rješenju zadržavaju se naznake prethodne funkcije objekta.

Novi objekat predviđen je kao edukativni, administrativni, inovacijski i multimedijalni prostor koji je na raspolaganju studentima i uposlenicima Univerziteta u Sarajevu. Sastoji se iz tri cjeline: grupa javnih sadržaja, prostor polujavnih sadržaja I interni prostori. Objekat treba da postane prepoznatljiva oblikovna cjelina, sa cjelodnevnim  funkcijama, a koje su  povezane sa otvorenim prostorom ispred objekta.

Koncept se bazira na principu dualnosti i prožimanju: starog – novog dijela, javnog-privatnog i otvorenih-zatvorenih prostora…  U objektu se “preklapaju” dva volumena. U jednom od volumena-postojećem dijelu objekta nalaze se administrativni prostori, prvenstveno interni sadržaji. Dok je drugi, novoprojektovani, predviđen za javne prostore, koji se ponavljaju jedan iznad drugog. Projektovanjem se nastoji paralelno misliti o prostornom doživljaju I postavljenom konceptu.

Rješenje je sinteza dva volumena I pripadajućih funkcija, a kroz analitičan i suptilni pristup dizajnu nastoji se ostvariti veza između globalnog i lokalnog jezika arhitekture. Kretanjem kroz rampu omogućeno je da doživimo različite sekvence prostora I da smo uvijek dio mreže dešavanja u objektu. Rampa nas vodi od prostora biblioteke, kafeterije, do multimedijalnih sala, provlači nas pored perforirane fasade sa jedne strane i kancelarija na drugoj.