Bijela džamija-sanacija

  • Projekat: Šerafudin Bijela džamija – sanacija i adaptacija dijela objekta
  • Lokacija: Visoko
  • Program: sakralni objekat
  • Godina: 2017
  • Status: izgrađen
  • Klijent: MIZ Visoko

Šerafudin Bijela džamija u Visokom predstavlja jedan od najznačajnih objekata moderne arhitekture u Bosni i Hercegovini. Bijela džamija je projekat arhitekte Zlatka Ugljena iz 1969. godine, izgradnja džamije je trajala preko 10 godina i otvorena je 1980. god. , a 1983. godine  džamija dobija međunarodnu nagradu Aga Khan fondacije.

Firma “Sinteza” je 2017.-2018. uz kordinaciju sa autorom ,  radila na projektu sanacije krova džamije (zamjene naknadno postavljenog bakrenog pokrivača i vrčanju karakteristične bijel boje pomoću savremenih tehnologija izvođenja i materijala) , te adaptaciji sanitarnog i ekonomskog bloka objekta.