Kuća za odmor Bijelo polje

  • Projekat: Kuća za odmor Bijelo polje
  • Lokacija: Bijelo polje, Kakanj
  • Program: Kuća za odmor
  • Godina: 2019
  • Status: izgrađen
  • Klijent: privatni
  • Veličina: 200 m2

Na izuzetnoj lokaciji, sa koje je sa jedne strane moguće vidjeti vrhove planine Bjelašnice, a na drugoj vrhove Vlašića i zvonik samostana u Kraljevoj Sutjesci smještena je kuća za odmor.

Objekat sa prednje i zadnje strane materijalizovan je večim dijelom u staklenim plohama, omogućavajući  vizure, a sam volume zadržava arhitipsku formu kuće. Unutar objekta centralni prostoj je dnveni boravak koji se proteže kroz dvije etaže I na koji se vežu svi ostali prostori.

Projekat kuće za odmor “Bijelo polje” je dobitnik nagrade BIG SEE ARCHITECTURE AWARD 2021.