Hotel Bor

  • Projekat: Hotel BOR
  • Lokacija: Trebević, Sarajevo
  • Program: hotel
  • Godina: 2018
  • Status: projekat
  • Klijent: privatni
  • Veličina: M 2600 m2

Hotel je smješten na planini Trebević. Okružen je borovom šumom i smješten na izuzetno strmom terenu. Prve tri etaže su uklopljene u teren i sa jedne strane su otvorene. Ove etaže služe i kao kameni postament za volumen, u kojem su smještene sobe i apartmani hotela.
Na vrhu volumen je zasječen, a u tom dijelu je formirana terasa sa kafeom.