Kuća za odmor

  • Projekat: Kuća za odmor
  • Lokacija: Visoko, BiH
  • Program: stambeni objekat
  • Godina: 2010
  • Status: projekat
  • Klijent: privatni
  • Veličina:S 420 m2

Kuća za odmor se  sastoji od niza zasebih jedinica ( međusobno  spojenih ) a  između kojih su unutrašnja dvorišta. Razuđena forma objekta omogućava veću interakciju unutrašnjih i vanjskih  prostora.  Prostori komunikacija su naznačeni sa ravnim krovom, a prostori za odmor i aktivnosti su istaknuti sa jednovodnim. Objekat je sinteza zatečenih – izgrađenih jedinica i novoplaniranih.