Zgrada Prijeko

  • Projekat: Zgrada Prijeko
  • Lokacija: Visoko, BiH
  • Program: stambeno-poslovna zgrada
  • Godina: 2017
  • Status: projekat
  • Klijent: privatni
  • Veličina: M 2800 m2

Stambeno-poslovna zgrada nalazi se u naselju Prijeko, Visoko.
Zgrada je orjentirana prema visočkoj kotlini i sastavljena iz tri volumena,
od kojih su dva stembena i jedan poslovni sa komunikacijama. Unutar zgrade projektovana su 24 stana
(jednosobni, dvosobni i trosobni) i dva poslovna prostora.
Zgrada je sa jedne strane ukopana i prilagođena terenu.
U suterenu objekta je projektovana garaža sa servisnim prostorima.